Vaiko išlaikymo priteisimas, padidinimas, sumažinimas

 

Išlaikymas nepilnamečiui vaikui
     Pagal LR CK 3.192 str., tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.
Lietuvos Aukščiausiasis teismas laikosi vieningos praktikos, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą (MMA).
Negalima priteisti nepilnamečio vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl būtina nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį, t. y. visas jo gaunamas pajamas, turimas santaupas bei turtą.
Turtinei padėčiai įvertinti svarbu tai, kad su vienu iš tėvų lieka nepilnametis vaikas ir jam neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas.

Išlaikymas pilnamečiui vaikui
     LR CK 3.194 str. 3 d. taip pat numatytas kitas atvejis, kai išlaikymas priteisiamas pilnamečiui vaikui, tai yra tada, kai pilnamečiui vaikui būtina parama ir jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis nei 24 m.


Išlaikymo dydžio pakeitimas
     Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo reikalinga įvertinti tai, kad iš esmės pasikeitė tėvų turtinė padėtis. Išlaikymo dydis taip pat gali būti keičiamas, išaugus (pasikeitus) vaiko poreikiams.

    Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

     Teikiant ieškinį dėl išlaikymo priteisimo žyminio mokesčio mokėti nereikia.