Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių paruošimas

  

Santuokos nutraukimo atveju, teikiamuose procesiniuose dokumentuose dėl santuokos nutraukimo, privaloma aptarti sutuoktinių turtines teises ir pareigas bei jų vykdymą po santuokos nutraukimo, nepriklausomai nuo to, yra nepilnamečių vaikų, ar ne.

 
   Jei santuoka nutraukiama abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, kartu su prašymu teismui nutraukti santuoką, privaloma pateikti ir sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutartyje turi būti aptarta nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta, dalyvavimas juos auklėjant, išlaikymo klausimai, turtinės teisės bei prievolės, turto, kuris yra pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, padalijimas.

 

     Sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinys yra traukiamas į teismo sprendimą.